Waterschap Zuiderzeeland

Sliblijn AWZI Tollebeek en Lelystad
 
Code:   2016-069
Datum Actie:   06-07-2016
Aanbestedingsdatum:   22-09-2016
Trefwoorden:   bankgarantie, omzeteis, geheimhouding


Klacht: de eis bankgarantie ad 10% is disproportioneel Gevraagd resultaat: de eis beperken tot het toegestane maximum ad 5% Klacht: het stellen van omzeteisen voor soortgelijke werken is disproportioneel Gevraagd resultaat: schrappen van de omzeteisen Verzoek om inlichtingen: waarom vraagt u een geheimhoudingsverklaring? Gevraagd resultaat: schrappen


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf