Gemeente Waddinnxveen

Herhuisvesting gemeentehuis Waddinxveen Projectdeel 1, Bouwkundig
 
Code:   2016-070
Datum Actie:   01-07-2016
Aanbestedingsdatum:   11-07-2016
Trefwoorden:   bouwvak, selectiecriteria


Klacht: De berichtgeving en beroepstermijn van de selectie vindt plaats in de bouwvak Gevraagd resultaat: verkorten van de termijn van beoordelen aanmeldingen Klacht: de opzet van uw selectiemethode is discriminerend (want nadelig voor het MKB) Gevraagd resultaat: Ontkoppel de vier selectiecriteria en beperk het aantal referenties


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf