Anculus

Nieuwbouw Udens College 2
 
Code:   2016-076
Datum Actie:   20-07-2016
Aanbestedingsdatum:   29-08-2016
Trefwoorden:   gunningscriteria, bereidverklaring bankgarantie, Maintain, Energy, clusteren, selectiecriteria


Klacht: uw opgave van de nadere gunningscriteria is niet concreet Gevraagd resultaat: aangeven welke kwaliteitsaspecten u als nadere gunningscriteria Klacht: de eis bereidheidverklaring bankgarantie is disproportioneel Gevraagd resultaat: uitsluitend verlangen van de winnaar van de aanbesteding Verzoek om inlichtingen: Aard en omvang van de opdracht zijn onduidelijk Gevraagd resultaat: Inzichtelijk maken wat u beoogt met (& Maintain & Energy) Verzoek om inlichtingen: Is het juist dat u voor 100% op kwaliteit gaat gunnen? Gevraagd resultaat: Bevestigen of aankondiging aanpassen Verzoek om inlichtingen: positioneren sloopwerkzaamheden (en terreininrichting) Gevraagd resultaat: Overweeg deze onderdelen af te splitsen Verzoek om inlichtingen: Social Return Gevraagd resultaat: Uitsluitsel over de omvang van de opgave en inzet leerlingen Verzoek om inlichtingen: Referentieprojecten UAV-gc en levenscycluskosten Gevraagd resultaat: In lijn brengen met de regelgeving of verduidelijken Verzoek om inlichtingen: Selectiecriterium bedrijfsvisie onderhoud installaties Gevraagd resultaat: schrappen of verduidelijken Verzoek om inlichtingen: Selectiecriterium C bedrijfsvisie samenhang Gevraagd resultaat: aanpassen of verduidelijken


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf