Gemeente Bergen op Zoom

Herstel Waterschans en realisatie Havenkanaal
 
Code:   2016-078
Datum Actie:   22-07-2016
Aanbestedingsdatum:   24-08-2016
Trefwoorden:   gunningscriteria, duurzaamheid, referentiewerken


Klacht: uw opgave van de nadere gunningscriteria (EMVI) is niet beschreven Gevraagd resultaat: aangeven welke nadere gunningscriteria u in de gunning betrekt Klacht: uw duurzaamheidscriteria zijn niet transparant Gevraagd resultaat: benoem de duurzaamheidscriteria concreet en voeg deze toe aan de aankondiging Klacht: de omvang van de opdracht is niet bekend gemaakt Gevraagd resultaat: rectificatie van de aankondiging Klacht: u gebruikt een specifieke verklaring i.p.v. een standaard verklaring Gevraagd resultaat: schrap bijlage 4 en accepteer standaard tevredenheidsverklaringen Verzoek om inlichtingen: 1 referentie per kerncompetentie Gevraagd resultaat: bevestigen dat een referentiewerk mag worden ingezet voor meerdere kerncompetenties Verzoek om inlichtingen: wijze van aanmelden Gevraagd resultaat: digitaal inschrijven


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf