Gemeente Zoetermeer

Nieuwbouw IKC Nesciohove
 
Code:   2016-082
Datum Actie:   25-08-2016
Aanbestedingsdatum:   19-09-2016
Trefwoorden:   kwaliteit, financiële rato's, eis referentiewerken


Klacht: uw opgave van de nadere gunningscriteria (EMVI) is niet toereikend Gevraagd resultaat: aangeven welke nadere gunningscriteria u in de gunning betrekt Verzoek om inlichtingen: de eisen inzake liquiditeit (current ratio en quick ratio) en solvabiliteit zijn mogelijk disproportioneel Gevraagd resultaat: motiveren of aanpassen Verzoek om inlichtingen: afroepen van aanvullende voorwaarden Gevraagd resultaat: VNG algemene voorwaarden met Zoetermeers addendum vervangen door bepalingen in het bestek Verzoek om inlichtingen: bezwaar tegen de minimale contractwaarde van € 1.500.000 per kerncompetentie Gevraagd resultaat: vervangen of schrappen Verzoek om inlichtingen: checklist bijlage 7 niet duidelijk Gevraagd resultaat: verduidelijken


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf