Gemeente Den Haag

Uitvoering van gemeentewege
 
Code:   2016-084
Datum Actie:   02-09-2016
Aanbestedingsdatum:   18-10-2016
Trefwoorden:   Omvang opdracht, gunningscriteria, verklaring rechtmatigheid,


Klacht: Uw opdracht bevat geen opgave van hoeveelheid of omvang Gevraagd resultaat: een indicatieve opgave toevoegen aan de aankondiging Verzoek om inlichtingen: grondslag omvang nadere gunningscriteria Gevraagd resultaat: verduidelijken en zo nodig aanpassen of motiveren Verzoek om inlichtingen: Looptijd van de opdracht Gevraagd resultaat: bevestigen dat de looptijd drie jaar plus een optiejaar is Verzoek om inlichtingen: status algemene voorwaarden Gevraagd resultaat: schrappen van uw algemene voorwaarden Verzoek om inlichtingen: Verklaring omtrent rechtmatigheid Gevraagd resultaat: alleen toepassen als selectiecriterium of motiveren Verzoek om inlichtingen: eis referentiewerk kerncompetentie B Gevraagd resultaat: verifiëren en zo nodig aanpassen van de eis Verzoek om inlichtingen: inschrijfstaten Gevraagd resultaat: publiceren op TenderNed en duidelijk maken wat de bedoeling is


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf