Omrin - Afvalsturing Friesland NV

Construction of plastic waste packaging separation plant
 
Code:   2016-089
Datum Actie:   20-09-2016
Aanbestedingsdatum:   07-10-2016
Trefwoorden:   Bankgarantie, Gunningscriteria, Omzeteis, Financiële ratio's


Klacht: de eis bankgarantie ad 10% is disproportioneel Gevraagd resultaat: de eis beperken tot het toegestane maximum ad 5% Klacht: uw opgave van de nadere gunningscriteria (EMVI) is niet toereikend Gevraagd resultaat: aangeven welke nadere gunningscriteria u in de gunning betrekt Klacht: het stellen van een omzeteis is disproportioneel Gevraagd resultaat: schrappen van de omzeteis en een rectificatie plaatsen Klacht: referentie-eisen van de combinaties Gevraagd resultaat: de norm van 60% laten vervallen Verzoek om inlichtingen: eisen inzake rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit zijn niet gemotiveerd Gevraagd resultaat: schrappen of motiveren


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf