Veilgiheidsregio Kennemerland

Verbouwing tbv gezamelijke meldkamer Noord-Holland
 
Code:   2016-091
Datum Actie:   21-09-2016
Aanbestedingsdatum:   15-12-2016
Trefwoorden:   keuze procedure, gunningscriteria, ARW


Klacht: de keuze voor de openbare procedure is disproportioneel Gevraagd resultaat: kies voor de niet-openbare procedure Klacht: het aantal gunningscriteria is disproportioneel Gevraagd resultaat: beperk het aantal gunningscriteria en overweeg een bouwteam overeenkomst Verzoek om inlichtingen: voorbehouden gunning Gewenst resultaat: alleen aanbesteden als voldoende zekerheid bestaat over de beschikbaarheid van de benodigde gelden Verzoek om inlichtingen: ARW 2012 of ARW 2016? Gevraagd resultaat: Het ARW 2016 van toepassing verklaren


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf