Gemeente Woerden

Renovatie Stadhuis
 
Code:   2016-092
Datum Actie:   23-09-2016
Aanbestedingsdatum:   27-09-2016
Trefwoorden:   Gunningscriteria, omvang opdracht, omzeteis, selectie


Klacht: in de aankondiging en selectieleidraad ontbreken de nadere gunningscriteria Gevraagd resultaat: aangeven welke nadere gunningscriteria u in de gunning betrekt Klacht: in de aankondiging en de selectieleidraad ontbreekt relevante informatie over de omvang van de opdracht Gevraagd resultaat: per omgaande opgave doen van de ontbrekende informatie Klacht: De gestelde omzeteis ad € 30.000.000 is waarschijnlijk disproportioneel Gevraagd resultaat: Schrap de omzeteis Klacht: Het ranken van gegadigden op basis van aantal referenties is disproportioneel Gevraagd resultaat: beperk het aantal selectiecriteria en sta toe dat gegadigden meerdere referentiewerken kunnen toepassen voor het aantonen van alle gevraagde referenties Verzoek om inlichtingen: aanbiedingsbrief en bestuurdersverklaring model K Gevraagd resultaat: schrappen


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf