Gemeente Oldambt

Onkruidbeheersing op verhardingen 2017 / 2021
 
Code:   2016-093
Datum Actie:   23-09-2016
Aanbestedingsdatum:   28-10-2016
Trefwoorden:   bedrijfsresultaat, gunningscriteria,


Klacht: de eis “Het bedrijfsresultaat voor belastingen is gemiddeld in de jaren 2013, 2014 en 2015 niet negatief geweest” is disproportioneel Gevraagd resultaat: schrappen Verzoek om inlichtingen: waarom is uw opdracht langer dan vier jaar? Gevraagd resultaat: schrap de twee optionele jaren Verzoek om inlichtingen: Vaststelling meest voordelige inschrijving is onduidelijk Gevraagd resultaat: Verstrek een rekenvoorbeeld Verzoek om inlichtingen: Het toekennen van scores op basis van ranking op prijs (relatieve scores) brengt een onzuiver element in het gunningsprotocol Gevraagd resultaat: Scoor de goedkoopste inschrijving maximaal en ken de andere inschrijving een score toe naar rato van het verschil in prijs Verzoek om inlichtingen: waarom een inschrijvingsbrief en wat moet daar dan in staan? Gevraagd resultaat: schrappen


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf