Gemeente Den Haag

Herinrichting Bloemenbuurt West
 
Code:   2016-095
Datum Actie:   05-10-2016
Aanbestedingsdatum:   07-10-2016
Trefwoorden:   aankondiging, eisen aan inschrijvers, selectiecriteria


Klacht: Uw opdracht bevat geen opgave van hoeveelheid of omvang Gevraagd resultaat: een indicatieve opgave toevoegen aan de aankondiging Klacht: het aan elkaar knopen van meerdere vaardigheden in een enkel referentiewerk is in strijd met voorschrift 3.5.F. van de Gids Proportionaliteit Gevraagd resultaat: Eis opsplitsen in meerdere separate kerncompetenties Klacht: het ranken van gegadigden op aantal referentiewerken is disproportioneel en discriminerend Gevraagd resultaat: schrappen van dit selectiecriterium Klacht: de termijn van inschrijving is disproportioneel Gevraagd resultaat: verruiming van de termijn van inschrijving


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf