Groningen Seaports

Onderhoud schermdijk Delfzijl
 
Code:   2016-098
Datum Actie:   07-12-2016
Aanbestedingsdatum:   19-01-2017
Trefwoorden:   Laagste prijs, referentiewerken, staartkosten,


Klacht: u gunt op basis van de laagste prijs zonder dit te motiveren Gevraagd resultaat: kies voor EMVI of motiveer waarom op laagste prijs is aanbesteed Klacht: eis tijdvak referentiewerken is te kort Gevraagd resultaat: periode van vijf jaren instellen (rectificatie) Klacht: het opleggen van een maximum percentage per staartkosten is disproportioneel Gevraagd resultaat: intrekken van de maximum percentages Klacht: het voorschrift op blad 15 van uw inschrijvingsleidraad is discriminerend Gevraagd resultaat: voorschrift schrappen Verzoek om inlichtingen: wat is de status van de lijst met wijzigingen bij de UAV 2012 Gevraagd resultaat: UAV 2012 integraal toepassen en eventueel noodzakelijke afwijkingen duidelijk benoemen en motiveren Verzoek om inlichtingen: wat is de status van het bewijsstuk Standaardformulier Omzetverklaring? Gevraagd resultaat: schrappen of toelichten


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf