Gemeente Staphorst

Realisatie fietspad Punthorst
 
Code:   2017-002
Datum Actie:   11-01-2017
Aanbestedingsdatum:   02-02-2017
Trefwoorden:   gunningscriteria, selectiecriteria


Klacht: De nadere gunningscriteria zijn niet correct benoemd Gevraagd resultaat: aankondiging rectificeren en voorbehoud in leidraad schrappen Klacht: uw methode van selecteren is discriminerend Gevraagd resultaat: Selectiemethode aanpassen Klacht: Ervaringseis 3 is disproportioneel Gevraagd resultaat: Splits deze eis op in twee kerncompetenties


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf