Gemeente Moerdijk

Heropenen Roode Vaart en herinrichting Markt Centrum Zevenbergen
 
Code:   2017-006
Datum Actie:   12-01-2017
Aanbestedingsdatum:   20-02-2017
Trefwoorden:   Selectiecriteria, referentiewerken,


Klacht: Selectiecriterium Integraliteit S3 is discriminerend en disproportioneel Gevraagd resultaat: Uitsluitend relevante combinaties van competenties scoren Klacht: Kerncompetenties (T4) 3, 4 en 5 zijn disproportioneel Gevraagd resultaat: Verlaag het minimum bedrag van tien miljoen Euro Klacht: de verplichting dat alle deelnemers in de combinatie in het bezit moeten zijn van een OCE-certificaat is disproportioneel Gevraagd resultaat: Beperk deze eis tot de partij die de OCE-werkzaamheden uitvoert Klacht: Het opleggen van een boete van € 20.000 bij indiening van onjuiste bescheiden is disproportioneel Gevraagd resultaat: schrappen of nuanceren


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf