Waternet

Noordse Dorpweg
 
Code:   2017-020
Datum Actie:   09-03-2017
Aanbestedingsdatum:   17-03-2017
Trefwoorden:   Selectiecriteria,Gunningscriteria


Klacht: De scoretabel selectiecriteria is disproportioneel Gevraagd resultaat: De selectiemethode aanpassen Verzoek om inlichtingen: Gunningscriteria Gevraagd resultaat: Schrap het voorbehoud van wijzigingen


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf