Gemeente Zaltbommel

Kolkenreiniging gemeente Zaltbommel en Maasdriel
 
Code:   2017-021
Datum Actie:   13-03-2017
Aanbestedingsdatum:   18-04-2017
Trefwoorden:   Inschrijvingsvoorschriften


Met de invoering van de Standaard RAW-Bepalingen 2015 worden aanbestedingsvoorschriften niet langer opgenomen in het bestek, maar dient daarvoor een inschrijvingsleidraad te worden opgemaakt. Wij signaleren dat een dergelijk document ontbreekt. Enkele relevante informaties zijn hierdoor niet beschreven of onduidelijk: - De motivering voor het gunnen op laagste prijs. - De motivering voor het clusteren en de beslissing de opdracht niet in percelen op te delen. - De motivering voor een groter aantal jaren dan het voorgeschreven maximum van 4 jaar. - De eventuele minimumeisen aan inschrijvers. Klopt het dat u geen eisen heeft gesteld? - De uitsluitingsgronden. Klopt het dat u alleen toetst op geen crimineel verleden? - De toepassing van het ARW 2016. Klopt de verwijzing op het inschrijvingsbiljet?


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf