Provincie Gelderland

N798 Nijkerk - Putten, Onderhoud en reconstructie
 
Code:   2017-025
Datum Actie:   21-03-2017
Aanbestedingsdatum:   05-04-2017
Trefwoorden:   Datum inschrijving, Gunningscriterium, Percelen, Keuze procedure


Verzoek om inlichtingen: Wat is de termijn voor ontvangst van de inschrijvingen? Gevraagd resultaat: Tegenstrijdigheid opheffen Verzoek om inlichtingen: Gunningscriterium Gevraagd resultaat: Verduidelijken (en motiveren) Verzoek om inlichtingen: Percelen Gevraagd resultaat: Verduidelijken en zo nodig motiveren Verzoek om inlichtingen: Keuze van de procedure Gevraagd resultaat: Motiveren


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf