Gemeente Leidschendam-Voorburg

Groot onderhoud Van Deventerlaan
 
Code:   2017-026
Datum Actie:   21-03-2017
Aanbestedingsdatum:   03-04-2017
Trefwoorden:   CO2-prestatieladder Kerncompetenties, omvang opdracht, keuze procedure


Klacht: Eis CO2-prestatieladder (minimaal trede 3) is disproportioneel Gevraagd resultaat: Schrappen en desgewenst toepassen als gunningscriterium Klacht: Eis Reconstructie van een woonwijk is disproportioneel Gevraagd resultaat: Niet meer dan een referentiewerk opvragen Klacht: U vraagt te veel kerncompetenties Gevraagd resultaat: Eisen S9 en S10 schrappen Klacht: Eis S7 is onnodig specifiek Gevraagd resultaat: Beperk de eis tot uitsluitend het meest essentiƫle kenmerk Klacht: Eis S8 is in strijd met de Arbo-voorschriften en onnodig specifiek Gevraagd resultaat: Beperk de eis tot herstraten en een minimaal oppervlakte Verzoek om inlichtingen: Wat is de globale omvang van de opdracht Gevraagd resultaat: De belangrijkste hoeveelheden opgeven Verzoek om inlichtingen: keuze van de procedure Gevraagd resultaat: omzetten in openbare procedure of aantal inschrijvers beperken


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf