Gemeente Valkenburg a/d Geul

Valkenburgsestraat Berg en Terblijt
 
Code:   2019-001
Datum Actie:   19-04-2019
Aanbestedingsdatum:   19-04-2019
Trefwoorden:   selectieprocedure, eisen competenties, gunningscriteria


Verzoek om inlichtingen: Verschil met vorige aanbesteding Verzoek om aanpassing: Selectieprocedure Gewenst resultaat: Wijzig de volgorde van stappen Klacht: Het eisen van meerdere competenties in een referentiewerk is disproportioneel Gewenst: Vraag de gewenste competenties separaat uit Verzoek om inlichtingen: Eis competentie 3 Gevraagd resultaat: Toelichten of aanpassen Klacht: U stelt een omzeteis zonder deze te motiveren Gevraagd resultaat: Intrekken Klacht: De nadere gunningscriteria zijn niet correct opgegeven. Gewenst resultaat: Geef een definitieve opgave van de nadere gunningscriteria


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf