Gemeente Emmen

Derksweg Klazienaveen
 
Code:   2019-002
Datum Actie:   07-05-2019
Aanbestedingsdatum:   07-05-2019
Trefwoorden:   Eis referentiewerk, Onderaanneming, Bewuste Bouwers, Verkeermaatregelen


Verzoek om aanpassing: Eis referentiewerkGewenst resultaat: Tijdvak op 5 jaar stellen, samengestelde eis ontkoppelenIn artikel 2.16.2 van het ARW 2016 wordt een periode van vijf jaar voorgeschreven voor het aantonen van relevante ervaring voor werken en een periode van drie jaar voor diensten en leveringen. Wij zien dat u een periode van drie jaar in plaats van vijf jaar voorschrijft. Mogelijk berust dit op een abuis. Wij vragen u de periode te verruimen naar vijf jaar.Voorts zien wij dat u een referentiewerk voorschrijft dat moet voldoen aan zowel een financiële omvang als aan specifieke hoeveelheden aangelegd riool. Hiermee wijkt u af van voorschrift 3.5.F van de Gids Proportionaliteit. Door competenties aan elkaar te koppelen die ook separaat kunnen worden uitgevraagd, brengt u een onnodige beperking teweeg van het aantal potentieel geschikte referentiewerken. Verzoek om inlichtingen: Gedragsregels van Bewuste BouwersGewenst resultaat: VerduidelijkenUw voorschrift “Werken volgens gedragsregels van Bewuste Bouwers (www.bewustebouwers.nl) met als doel dat overlast zoveel mogelijk beperkt blijft en dat ieder project de beste buur is” kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Wij zien graag dat u bevestigt dat het project moet worden aangemeld bij Bewuste Bouwers, wat inhoudt dat een audit zal plaatsvinden op het naleven van de gedragsregels. Wij adviseren u de minimum normscore vast te leggen waaraan de aannemer moet voldoen en een bonus in het vooruitzicht te stellen bij presteren boven de norm.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf