Gemeente Nissewaard

Asfaltonderhoud
 
Code:   2019-003
Datum Actie:   12-04-2019
Aanbestedingsdatum:   12-04-2019
Trefwoorden:   Gunning, eis referentiewerk, tenderkosten


Verzoek om inlichtingen: Gunningssystematiek Gevraagd resultaat: Bedragen koppelen aan kwaliteitscriteria In paragraaf 5 van de aanbestedingsleidraad worden punten toegekend aan de waardering van het plan van aanpak. Vervolgens wordt een wegingspercentage toegekend aan de specifieke onderdelen en wordt aan de hand van een uitgebreide formule een totaalscore berekend. We denken dat de procedure is gebaat bij een meer overzichtelijke methode voor het vaststellen van de emvi. Het is mogelijk om een waarde in geld te koppelen aan de verschillende waarderingen (uitstekend, goed, voldoende en onvoldoende) van de kwaliteitscriteria. De gescoorde bedragen tezamen kunnen vervolgens als fictieve meerwaarde op de inschrijfprijs in mindering worden gebracht. De inschrijver met de laagste totale inschrijfsom wint de aanbesteding. Verzoek om inlichtingen: Referentiewerk Gevraagd resultaat: Aanpassen eisen referentiewerk Het in paragraaf 4.2.3.1 gevraagde referentiewerk dient te zijn uitgevoerd voor één opdrachtgever waarbij er minimaal 50 niet aaneengesloten asfaltonderhoud locaties in één kalenderjaar zijn uitgevoerd. Een ondernemer die asfaltonderhoud heeft uitgevoerd op 50 niet aaneengesloten locaties binnen één kalenderjaar voor twee of meer opdrachtgevers beschikt over dezelfde benodigde competenties om de opdracht uit te voeren als een ondernemer die het onderhoud voor één opdrachtgever heeft uitgevoerd. Wij verzoeken u dan ook om tevens toe te staan dat ervaring wordt aangetoond met twee of drie referentiewerken.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf