Gemeente Weert

Reconstructie Keent
 
Code:   2019-005
Datum Actie:   06-05-2019
Aanbestedingsdatum:   06-05-2019
Trefwoorden:   eis referentiewerk, BRL-9334 certificaat, Verkeersmaatregelen, V&G-plan, merknamen


Met verbazing hebben wij kennis genomen van het V&G-plan ontwerpfase. Deze bevat maar liefst 380 pagina’s non-informatie. Zo wordt bijvoorbeeld zeer frequent melding gemaakt van het risico op explosiegevaar bij explosieven in de ondergrond terwijl nergens in het bestek ook maar iets is vermeld of voorgeschreven met betrekking tot explosieven. Een V&G-plan behoort de aandacht te vestigen op de projectspecifieke risico’s waar de aannemer in het bijzonder op moet letten. Ook behoort het V&G-plan ontwerpfase inzicht te geven welke ontwerpkeuzes de opdrachtgever heeft gemaakt om voorziene risico’s zo veel mogelijk te beperken. Wij verlangen dat u alsnog zinvolle concrete informatie verstrekt die de aannemer in staat stelt de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen. In artikel 2.16.2 van het ARW 2016 wordt een periode van vijf jaar voorgeschreven voor het aantonen van relevante ervaring voor werken en een periode van drie jaar voor diensten en leveringen. Wij zien dat u een periode van drie jaar in plaats van vijf jaar voorschrijft. Mogelijk berust dit op een abuis. Wij vragen u de periode te verruimen naar vijf jaar. Voorts zien wij dat u een referentiewerk vraagt dat moet voldoen aan drie kenmerken. Hiermee wijkt u af van voorschrift 3.5.F van de Gids Proportionaliteit. Door drie competenties aan elkaar te koppelen die ook separaat kunnen worden uitgevraagd, brengt u een onnodige beperking teweeg van het aantal potentieel geschikte referentiewerken. De organisatorische bekwaamheid om een werk van een bepaalde omvang (1 miljoen euro in maximaal 2 jaar) in goede banen te leiden is duidelijk een andere bekwaamheid dan het beheersen van de technische bekwaamheid om asfalt aan te brengen en/of riolering te vervangen. Wij vragen u daarom de samengestelde eis om te zetten in drie separate kerncompetenties. Tot slot merken wij op dat de gevraagde ervaring kan zijn opgedaan in werken met een langere looptijd dan twee jaar. Wij vragen u te bevestigen dat werken met een langere looptijd worden toegestaan mits wordt aangetoond dat de gevraagde hoeveelheid binnen het gestelde tijdsbestek van maximaal 24 maanden is gerealiseerd.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf