Provincie Noord-Brabant

N605 Randweg Boekel
 
Code:   2019-006
Datum Actie:   19-03-2019
Aanbestedingsdatum:   17-06-2019
Trefwoorden:   CO2-ladder, innovatie, eis referentiewerk,


Trede 4 (kennis delen) en 5 (actieve deelname in gezamenlijke initiatieven) ontstijgen de eigen bedrijfsvoering kunnen moeilijk als een noodzakelijke bekwaamheid worden gezien. Wij dringen er op aan dat u deze eis intrekt. Het eisen van twee specifieke kerncompetenties in één referentieopdracht is niet noodzakelijk voor een goede uitvoering van de opdracht en verengt de markt onnodig. Het door u gevraagde referentiewerk is dan ook strijdig met de Gids Proportionaliteit. Wij verzoeken u om de in onderdelen 3 en 4 onder c genoemde kerncompetenties in twee separate referentieopdrachten uit te vragen. In paragraaf 4.4.4 van de inschrijvingsleidraad bij de gunningscriteria wordt de inschrijver gevraagd om bij de inschrijving kansen op het gebied van duurzaamheid en innovatie te benoemen die geïmplementeerd kunnen worden tijdens de realisatie van het werk. Vervolgens wordt in de scorematrix een percentage van 0% toegekend aan kansen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. (..) Wij verzoeken u om deze wens op te nemen als een gunningscriterium waaraan een kwaliteitswaarde wordt gekoppeld. Een andere mogelijkheid is het schrappen van deze vraag en de winnaar van de aanbesteding binnen de opdracht de ruimte te geven om zijn innovaties te bespreken.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf