Schiphol

Voltooiing Dubbel Rijbaanstelsel – IP5
 
Code:   2019-007
Datum Actie:   19-03-2019
Aanbestedingsdatum:   25-04-2019
Trefwoorden:   gunningscriteria, eis referentiewerk


Allereerst merken wij op dat de Aanbestedingswet onderscheid maakt tussen het beschrijven van het gunningscriterium (art. 2.114 AW) met als opties beste prijs-kwaliteitsverhouding, laagste kosten en laagste prijs, en de nadere gunningscriteria (art. 2.115 AW), zijnde de specifieke criteria die in het kader van de beste prijs-kwaliteitsverhouding zullen worden gehanteerd. Wij zien dat u uitsluitend uw keuze op de voet van artikel 2.114 AW heeft afgekondigd en in verzuim bent ten aanzien van de nadere gunningscriteria op de voet van artikel 2.115 AW. Het principe van pas toe of leg uit geldt voor de voorschriften in de Gids Proportionaliteit, maar niet voor de bepalingen in de Aanbestedingswet. (..) Wij hebben begrip voor de argumenten die u aanvoert. Wij lezen hierin ook de bevestiging dat in Nederland niet veel kunstwerken van de hoogste verkeersklasse F900 worden gebouwd. U kunt zich indenken dat het voor een bedrijf, dat een kunstwerk van de hoogste verkeersklasse en de vereiste omvang heeft gerealiseerd, onrechtvaardig aanvoelt dat het referentiewerk niet mag worden ingezet omdat het, bij voorbeeld, boven water is uitgevoerd en niet over een stroomweg met minimaal twee rijbanen en minimaal vier rijstroken. Als de verkeersklasse de belangrijkste reden is voor het voorschrijven van een minimale omvang, dan ligt het in de rede dat u de eis inzake de minimale omvang koppelt aan de vereiste verkeersklasse en niet aan de omstandigheid dat een stroomweg moet worden overbrugd. Daar heeft u al een separate kerncompetentie voor ingericht. Wij vragen u nogmaals deze eis in lijn te brengen met het proportionaliteitsvoorschrift.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf
Volledige tekst van de actie.pdf