Gemeente Utrecht

Renovatie MFA Voorn
 
Code:   2019-011
Datum Actie:   08-05-2019
Aanbestedingsdatum:   17-05-2019
Trefwoorden:   Gunningscriteria, kostenvergoeding


Klacht: De aanbestedende dienst handelt in strijd met artikel 3.6.2 van het ARW 2016, en daarmee in strijd met de Aanbestedingswet, door de nadere gunningscriteria niet op te nemen in de aankondiging van de opdracht c.q. de documenten aanmeldingsfase Gevraagd resultaat: Alsnog opgave doen van de nadere kwalitatieve gunningscriteria Klacht: Het is disproportioneel op voorhand een vergoeding Tenderkosten uit te sluiten Gevraagd resultaat: Neem een beslissing inzake de eventueel toe te kennen vergoeding tenderkosten als bekend is welke inspanning van inschrijvers wordt gevraagd in het kader van de gekozen gunningscriteria


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf