Gemeente Utrecht

Zeeheldenbuurt
 
Code:   2019-014
Datum Actie:   16-05-2019
Aanbestedingsdatum:   17-06-2019
Trefwoorden:   selectiecriteria, kerncompetenties, gunningscriteria


Klacht: Het ranken van aanmeldingen op basis van het aantal kenmerken binnen een referentiewerk is disproportioneel Gevraagd resultaat: Sta meer referenties toe om de gevraagde kenmerken aan te tonen Verzoek om inlichtingen: Voor 1920 gebouwd Gevraagd resultaat: Ruimer formuleren Verzoek om inlichtingen: Directe nabijheid van op staal gefundeerde gebouwen Gevraagd resultaat: Verduidelijken, anders formuleren of schrappen Verzoek om inlichtingen: Werken in/met verontreinigde grond Gevraagd resultaat: Criterium één maal toepassen Verzoek om inlichtingen: Boring op particulier terrein Gevraagd resultaat: Schrap dat deel van het selectiecriterium Verzoek om inlichtingen: Score bij in combinatie uitgevoerde referentiewerken Gevraagd resultaat: Aanpassen Verzoek om inlichtingen: Kwalitatieve (sub)gunningscriteria Gevraagd resultaat: Definitieve gunningscriteria vastleggen in de selectiefase Verzoek om inlichtingen: Tegemoetkoming tenderkosten Gevraagd resultaat: Bevestig dat u een tegemoetkoming in overweging zult nemen


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf