Prolander

Automatische kunstwerken De Drie Polders en polder De Dijken-Bakkerom
 
Code:   2020-003
Datum Actie:   10-01-2019
Aanbestedingsdatum:   14-11-2019
Trefwoorden:   Precontractuele waarschuwingsplicht


Het is belangrijk dat u een nadere toelichting geeft op de voorschriften in artikel 3.3 van uw inschrijvingsleidraad. Daarmee bereikt u dat inschrijvers niet afhaken of een hoger percentage risico opnemen in hun inschrijvingssom omdat zij deze voorschriften anders interpreteren dan u waarschijnlijk bedoelt. Dat werkt dan nadelig op uw doelstelling om een zo scherp mogelijke prijs te ontvangen.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf