Gemeente Tiel

Onderhoud & Vervanging Openbare Verlichting
 
Code:   2020-005
Datum Actie:   14-01-2020
Aanbestedingsdatum:   23-12-2019
Trefwoorden:   Gunningscriteria, keuze procedure, eenheidsprijzen, alternatieve merken


Waarschuwing: De gunningscriteria zijn onjuist aangekondigd Gevraagd resultaat: Rectificeren en de correcte gunningscriteria bevestigen Verzoek om aanpassing: Hoofdstuk 7 ARW 2016 Gevraagd resultaat: Pas hoofdstuk 2 toe met een beroepstermijn van 20 dagen Verzoek om inlichtingen: Gunningscriteria Gevraagd resultaat: Leg voor iedere inschrijver vast wat is aangeboden Verzoek om inlichtingen: Eenheidsprijzen Gevraagd resultaat: Pas de Standaard RAW-bepalingen onverkort toe Verzoek om inlichtingen: Alternatieve producten Gevraagd resultaat: Schrap het inschrijvingsvoorschrift


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf