Gemeente Landerd

Nieuwbouw Dorpshuis Zeeland
 
Code:   2020-012
Datum Actie:   14-02-2020
Aanbestedingsdatum:   07-02-2020
Trefwoorden:   Gunningscriteria, taakstellend budget, selectiecriteria


Verzoek Gunningscriteria bevestigen en taakstellend budget vermelden Verzoek: Nodig alle gegadigden uit die voldoen aan de minimumeisen Verzoek om aanpassing selectiecriteria: Sta meer referentiewerken toe en/of verruim de criteria


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf