Provincie Drenthe

Onderhoud bermen en watergangen 2020 rayon Rogat
 
Code:   2020-013
Datum Actie:   27-02-2020
Aanbestedingsdatum:   16-01-2020
Trefwoorden:   Inschrijvingsbiljet


Uw inschrijvingsbiljet omvat geen vermelding van het ARW 2016, dat op deze aanbesteding van toepassing is verklaard. Wij zien graag dat u een correct exemplaar verstrekt.


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf
Volledige tekst van de actie.pdf