Sportbedrijf Rotterdam

Onderhoud & renovatie daken
 
Code:   2020-015
Datum Actie:   12-03-2020
Aanbestedingsdatum:   20-02-2020
Trefwoorden:   gunningscriteria, looptijd, kerncompetenties, Dakmerk, VOG


Waarschuwing: De gunningscriteria zijn onjuist aangekondigd Waarschuwing: De looptijd van de opdracht is onjuist aangekondigd Verzoek om inlichtingen: Eisen kerncompetenties verifiëren en zo nodig aanpassen Verzoek Certificaat Dakmerk omzetten in een uitvoeringsvoorschrift of algemener formuleren Verzoek Verklaring Omtrent Gedrag: Intrekken of toelichten


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf