Hoogheemraadschap van Delfland

Zoetwaterfabriek
 
Code:   2020-027
Datum Actie:   23-04-2020
Aanbestedingsdatum:   15-05-2020
Trefwoorden:   Aankondiging, selectiecriteria, onderaannemers


Waarschuwing: De aankondiging bevat een onjuiste opgave van het gunningscriterium Klacht tegen het stapelen van competenties in de selectiecriteria Verzoek beperken opgave van onderaannemers bij de aanmelding tot beroep op bekwaamheid derden


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf