Niemeto Utrecht

Renovatie mbo-vakschool Nimeto Utrecht
 
Code:   2020-031
Datum Actie:   04-05-2020
Aanbestedingsdatum:   25-05-2020
Trefwoorden:   bouwteam, gunningscriteria, liquiditeit en solvabiliteit, kerncompetentie, selectiecriteria, uitsluiting kostenvergoeding


Verzoek om meer informatie over de taken van het bouwteam Verzoek om meer informatie over de status van de prijsaanbieding Verzoek om een definitieve opgave van de gunningscriteria en hun gewicht Verzoek eisen liquiditeit en solvabiliteit in te trekken of aan te passen Verzoek de scoretabel selectiecriteria proportioneel te maken Bezwaar tegen uitsluiten kostenvergoeding Bezwaar tegen mogelijkheid van gedeeltelijke gunning


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf
Volledige tekst van de actie.pdf