Meerlanden NV

Aanleg en Onderhoud Leidingtracé
 
Code:   2020-036
Datum Actie:   13-05-2020
Aanbestedingsdatum:   04-06-2020
Trefwoorden:   Gunningscriteria, Alternatieven, termijn van gestanddoening, bankgarantie


Verzoek alle nadere gunningscriteria concreet te beschrijven Verzoek toestaan van alternatieven in de aankondiging op te nemen Verzoek verkorten gestanddoeningstermijn Klacht: Het bedingen van een bankgarantie van 10% is disproportioneel


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf