Gemeente Schiedam

Herinrichting Natuurkundige buurt
 
Code:   2020-041
Datum Actie:   10-06-2020
Aanbestedingsdatum:   07-07-2020
Trefwoorden:   Kerncompetentie, CO2-prestatieladder, gunningscriteria


Verzoek eis kerncompetentie op te splitsen Verzoek eis CO2-prestatieladder trede 5 aan te passen Verzoek het relatieve gewicht van de kwalitatieve criteria te vermelden


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf