Politie Nederland

nieuwbouw Politiehuisvesting met 112 meldkamer Apeldoorn
 
Code:   2020-043
Datum Actie:   16-06-2020
Aanbestedingsdatum:   13-07-2020
Trefwoorden:   ARW, gunningscriteria, referentiewerken


Wij vragen u het ARW 2016 toe te passen Wij vragen u de concrete gunningscriteria en weegfactoren bekend maken Wij vragen u de omvang van referentiewerken te verlagen Wij vragen u eis kerncompetentie 1 breder te formuleren of op te splitsen


De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf