Gemeente Tilburg

Snelfietsroute, gedeelte Tilburg – Station Rijen
 
Code:   2020-047
Datum Actie:   26-06-2020
Aanbestedingsdatum:   13-07-2020
Trefwoorden:   Planning, selectie, solvabiliteit, gunningscriteria, formulier referentiewerk


Verzoek om aanpassingvan de planning en de selectiemethode

Bezwaar tegen specifieke opdrachtgeversverklaring ten behoeve van de gekozen selectiecriteria

Verzoek vervaltermijn selectiebeslissing proportioneel te maken

Verzoek eis solvabiliteit in lijn te brengen met het ARW 2016

Verzoek eis omgevingsmanagement separaat uit te vragen

Verzoek een zwaarder gewicht toe te kennen aan de kwalitatieve gunningscriteria

Tweede brief: Klacht over handhaven selectiemethode op basis van specifieke opdrachtgeversverklaringDe aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf
Volledige tekst van de actie.pdf