Gemeente Amsterdam

Maaiveldinrichting Centrumgebied Nieuw West Fase 1
 
Code:   2020-048
Datum Actie:   01-07-2020
Aanbestedingsdatum:   05-08-2020
Trefwoorden:   jaaromzet elementenverharding,


Klacht: Het isniet proportioneel een jaaromzet elementenverhardingen te eisen

Verzoek: Sta toe dat 1 referentiewerk beide kerncompetenties omvat

Verzoek eis kerncompetentie 1 op te splitsen

Verzoek de selectiecriteria transparanter te maken

Verzoek het relatieve gewicht van de gunningscriteria bekend te makenDe aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf