Gemeente Edam-Volendam

Onderhoud beschoeiingen, damwanden, kademuren en aanleg natuurlijke oevers
 
Code:   2020-052
Datum Actie:   17-07-2020
Aanbestedingsdatum:   04-09-2020
Trefwoorden:   Clusteren, referentiewerken, Laagste prijs, Inschrijvingsbiljet, kabels en leidingen


Verzoek om inlichtingen: Motiverenclusteren van werkzaamheden

Verzoek om aanpassing: Splits de eisen referentiewerken in competenties voorbereiding en uitvoering

Verzoek om aanpassing:Motivering laagste prijs

Verzoek om aanpassing: Vervang ARW 2012 door ARW 2016 op het Inschrijvingsbiljet

Verzoek om aanpassing: Schrap het vrijwaringsvoorschrift kabels en leidingen en pas CROW-publicatie 500 toe

De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf