Gemeente Ridderkerk

Nieuwbouw Gemini College en Sportzaal
 
Code:   2020-053
Datum Actie:   20-07-2020
Aanbestedingsdatum:   31-08-2020
Trefwoorden:   Omzeteis, Loting, beoordeling inschrijvingen


Verzoek omzeteis te schrappen

Verzoek bijwonen loting in MS Teams

Verzoek volgorde selectiebeslissing en dan loten om te draaien

Verzoek wijze van beoordeling aan te passen aan het gekozen gunningscriterium
De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf