Gemeente Coevorden

Afkoppelen hemelwater 't Haantje
 
Code:   2009-065
Datum Actie:   14-05-2009
Aanbestedingsdatum:   10-06-2009
Trefwoorden:   Startdatum/termijn van gestanddoening, publicatievoorschrift eisen aan inschrijvers,


Tot slot resumeren wij onze vragen en opmerkingen:

1.    wij vragen u de termijn van gestanddoening en de aanvangsdatum beter op elkaar af te
     stemmen

2.    wij stellen vast dat uw aankondiging niet in lijn is met de publicatievoorschriften en vragen u
     de ontbrekende informatie alsnog aan de aankondiging toe te voegen;

3.    wij verzoeken u restitutie te verlenen aan bestekkopers die aangeven dat zij niet kunnen
     voldoen aan de gestelde eisen in het bestek.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf