Universiteit Maastricht

Correctief onderhoud bouwkundige werkzaamheden
 
Code:   2010-026
Datum Actie:   08-03-2010
Aanbestedingsdatum:   19-04-2010
Trefwoorden:   Uitsluitingsgronden, ondertekening, omzeteis, beroepsverzekering, eis referentiewerken, prijsonderhandelingen, plan van aanpak, prijzenblad


1.      wij signaleren dat u geen verklaring omtrent gedrag verlangt bij de uitsluitingsgronden;

2.      wij missen bij het prijzenblad en het plan van aanpak een verplichting tot ondertekening;

3.      wij merken op dat de omzeteis veel te hoog is en vragen u deze te verlagen;

4.      wij geven aan dat een CAR-verzekering veelal geen dekking geeft voor gevolgschade;

5.      wij stellen dat alle drie de referentiewerken disproportioneel zijn en bijstelling behoeven;

6.      wij geven u in overweging de bijzondere opdrachten buiten het basiscontract te plaatsen of
      daar afzonderlijke percelen voor te formeren;

7.      wij wijzen u op een tegenstrijdigheid ten aanzien van prijsonderhandelingen;

8.      wij zien een gebrek aan transparantie in de toekenning van punten aan het plan van aanpak;

9.      wij doen u enkele aanbevelingen om een zuivere score op de prijstechnische onderdelen te
      bewerkstelligen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf