Gemeente Halderberge

Reconstructie Parallelweg Zuid en Poldersdijk
 
Code:   2010-069
Datum Actie:   17-08-2010
Aanbestedingsdatum:   10-09-2010
Trefwoorden:   Bestek, datum aanbesteding, termijn van gestanddoening, eisen aan inschrijvers


1.       wij berichten u opnieuw dat het bestek ontbreekt in de gepubliceerde stukken;

2.       wij signaleren dat de termijn tussen aankondiging en aanbesteding te kort is en
      daarom de aanbesteding dient te worden verplaatst;

3.       wij waarschuwen uw dat een latere publicatie van het bestek consequenties heeft
       voor de datum van aanbesteding en de aanvang van de werkzaamheden;

4.       wij vragen uw aandacht voor de startdatum die te dicht staat op de aanbesteding;

5.       wij signaleren dat de gestanddoeningstermijn niet is afgestemd op de startdatum;

6.       wij verlangen dat u referentiewerken van de afgelopen vijf jaar vraagt en accepteert;

7.       wij wijzen u op de publicatievoorschriften die in deze niet correct zijn nageleefd.De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf