Gemeente Wierden

Bedrijventerrein Hogelucht
 
Code:   2011-005
Datum Actie:   17-01-2011
Aanbestedingsdatum:   02-02-2011
Trefwoorden:   Verbod combinaties, eis referentiewerken, eis aan personeel, in te dienen bescheiden


1.      wij verlangen intrekking en rectificatie van het verbod op combinatievorming;

2.      wij verlangen intrekking en rectificatie van de termijn van twee jaar voor
      referentiewerken;

3.      wij verlangen intrekking en rectificatie van de eis inzake de cv’s van
      personeelsleden;

4.      wij vragen u bewijsstukken uitsluitend op te vragen aan degene die in
      aanmerking komt voor de gunning van het werk;

5.      wij zien het door inschrijvers dateren en waarmerken van kopieën van
      certificaten als een nodeloze handeling.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf