Stichting Katholiek Onderwijs

Nieuwbouw Kindcentrum Raam en SLC De Wijde Wereld
 
Code:   2011-007
Datum Actie:   27-01-2011
Aanbestedingsdatum:   18-02-2011
Trefwoorden:   Reglementering, omzeteis en verbod op combinatievorming, bereidheidverklaring bank, eigen verklaringen onderaannemers, referentiewerken/certificaten, plan van aanpak


1.      wij verzoeken u aan te geven of een reglement wordt toegepast bij deze
      aanbesteding;

2.      wij vragen u de omzeteis RAAM terug te brengen tot maximaal 7 miljoen euro
      en de omzeteis Wijde Wereld te verlagen tot 10 miljoen euro;

3.      wij vragen u het verbod op combinatievorming in te trekken;

4.      wij verzoeken u in deze fase van de procedure nog geen
      bereidheidverklaringen van de bank te verlangen;

5.      wij adviseren u de eigen verklaringen inzake onderaannemers te verplaatsen
      naar de fase van de inschrijving;

6.      wij menen dat de passages inzake referentiewerken en certificaten
      verduidelijking behoeven;

7.      wij zouden graag zien dat u in plaats van het vragen van een globaal plan van
      aanpak een aantal competenties benoemt waar u belang aan hecht.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf