Gemeente Leiden

Hallenweg
 
Code:   2011-011
Datum Actie:   03-02-2011
Aanbestedingsdatum:   15-02-2011
Trefwoorden:   Inschrijfstaat, eis referentiewerken, termijn van uitvoering, verkeersmaatregelen/afzettingen, verspreiding contractstukken


1.      wij verzoeken u een aangepaste inschrijfstaat op te maken;

2.      wij attenderen u op tegenstrijdige en onduidelijke teksten inzake de
      referentiewerken;

3.      wij merken op dat de termijn voor referentiewerken vijf jaar dient te zijn en niet
      drie jaar;

4.      wij vernemen graag welke regels van toepassing zullen zijn indien u er niet in
      slaagt voor 8 maart aanstaande te gunnen;

5.      Wij zien graag dat post 811020 inzake afzettingen vervalt en dat zal worden
      gehandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 62 02 01 in deel 3;

6.      wij vragen u op welke wijze u inschrijvers attendeert op aanvullingen en
      wijzigingen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf