Waterschap Hollandse Delta

Onderhoud Hoeksche Waard 2011
 
Code:   2011-012
Datum Actie:   04-02-2011
Aanbestedingsdatum:   09-02-2011
Trefwoorden:   Eis referentiewerken, inschrijving percelen, indiening inschrijvingen


1.      wij vragen u de eis inzake referentiewerken te verduidelijken of aan te passen;

2.      wij attenderen u op tegenstrijdigheden inzake de inschrijving in percelen;

3.      wij zien graag een aanpassing in uw beleid ten aanzien van het indienen en
      openen van de inschrijvingen.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf