Gemeente Montferland

Brede School Noord te Didam
 
Code:   2011-014
Datum Actie:   14-02-2011
Aanbestedingsdatum:   14-03-2011
Trefwoorden:   Aanbestedingsbeleid, tijdstip procedure, bereidheidverklaring bankgarantie, quick ratio en solvabiliteitsratio, in te dienen bescheiden


1.      wij plaatsen kanttekeningen bij de gekozen aanbestedingsmethode en het
      ontbreken van het ARW 2005;

2.      wij achten de start van uw aanbestedingsprocedure prematuur omdat u nog niet
      in het bezit bent van de vereiste omgevingsvergunning;

3.      wij doen u suggesties inzake een latere aanvang van de aanbesteding;

4.      wij vragen u de eis inzake de bereidheidverklaring van de bank in te trekken;

5.      wij tekenen bezwaar aan tegen de eisen inzake quick ratio en solvabiliteit;

6.      wij zien omissies in de aan te leveren bescheiden en verzoeken u daarom de
      eigen verklaring zodanig aan te passen dat deze ook als checklist kan worden
      gebruikt.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf