Gemeente Leudal

Brede Maatschappelijke Voorziening te Grathem
 
Code:   2011-015
Datum Actie:   18-02-2011
Aanbestedingsdatum:   17-03-2011
Trefwoorden:   Termijn inlichtingen, financiële en bedrijfseconomische gegevens, referentieprojecten, maatregelen inzake milieubeheer, keuze procedure


Tot slot resumeren wij onze vragen en opmerkingen:

1.      wij vragen u de termijn voor het stellen van vragen te verlengen;

2.      wij verzoeken u de eisen inzake financiële ratio’s te doen vervallen;

3.      wij vragen u niet meer dan twee referentiewerken te verlangen van de
      inschrijvers;

4.      wij wijzen u op een mogelijk abuis in de formulering van de eis inzake
      referentieprojecten;

5.      wij achten het wenselijk dat de eis inzake referentieprojecten wordt verduidelijkt;

6.      wij tekenen bezwaar aan tegen het criterium dat referentiewerken dienen te zijn
      uitgevoerd binnen het gestelde budget;

7.      wij plaatsen kritische kanttekeningen ten aanzien van het certificaat ISO-14001;

8.      wij zouden graag zien dat u voor dit werk een andere methodiek van
      aanbesteden kiest.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf