Rijkswaterstaat Noordzee

Meerjarig in stand houden van vaargeulen en havens
 
Code:   2011-017
Datum Actie:   02-03-2011
Aanbestedingsdatum:   03-05-2011
Trefwoorden:   Eis zeegaand baggermateriaal, eis ervaring met zeegaande baggerwerkzaamheden, tijdstip aanmelding


1.      wij signaleren dat perceel 5 geen zeegaande baggerwerken lijkt te omvatten;

2.      wij menen dat voor perceel 5 geen eisen inzake zeegaande baggerwerken
      mogen worden gesteld;

3.      wij constateren dat de eis inzake voldoende zeegaand baggermaterieel niet
      transparant is;

4.      wij uiten twijfel aan de toelaatbaarheid van de eis dat gegadigden minimaal vijf
      jaar ervaring moet hebben opgedaan aan zeegaande baggerwerkzaamheden;

5.      wij stellen voor dat u een nieuwe aanmeldingstermijn instelt voor perceel 5 ten
      behoeve van ondernemingen die graag baggerwerk in binnenwateren willen
      uitvoeren.

 De aankondiging op de Aanbestedingskalender
 
Downloads
Volledige tekst van de actie.pdf